Creativiteit

Originele of nieuwe ideeën en oplossingen kunnen bedenken; invalshoeken vinden die afwijken van de gevestigde denkpatronen.

is onafhankelijk van geest
heeft het lef om met vindingrijke en ongewone oplossingen te komen
gelooft in het eigen vermogen

legt gemakkelijk verbanden tussen ogenschijnlijk los van elkaar staande aspecten
kijkt verder dan de meest voor de hand liggende oplossing
doet voorstellen voor originele producten, werkwijzen en benaderingen
experimenteert met nieuwe mogelijkheden en werkwijzen
zoekt naar betere alternatieven

herkent de waarde van de ideeën van anderen
laat bestaande structuren en werkwijzen los
herschikt ideeën en gegevens om zo te komen tot een vernieuwend idee of alternatieve aanpak
praat in termen van mogelijkheden in plaats van problemen
is wendbaar in het denken en heeft veel ideeën

komt met totaal nieuwe ideeën die voor anderen (nog) onuitvoerbaar lijken
is in het redeneren niet altijd voor anderen te volgen vanwege de snelle en ongebruikelijke associaties
verbindt concepten en denkwijzen uit verschillende vakgebieden met elkaar
komt met ideeën die buiten bestaande kaders liggen
komt met onconventionele oplossingen en ideeën

Creativiteit is makkelijk ontwikkelbaar als enerzijds op de drijfveer Onafhankelijk denken & handelen hoog(7, 8, 9) gescoord wordt en anderzijds op de drijfveren Conformeren en Orde & structuur laag (1, 2, 3 gescoord wordt.

Welke creatieve ideeën heeft u de afgelopen periode ingebracht? Bleken deze ideeën effectief en haalbaar in de praktijk? Waarom wel/niet?
Op welke creatieve prestatie van de afgelopen periode bent u het meest trots? Waarom bent u juist trots op deze prestatie?
Vindt u zichzelf een creatieve persoon? Waar blijkt die creativiteit uit? Geef eens een aantal recente voorbeelden.
Hoe zorgt u ervoor dat u zich onderscheidt van anderen? Geef eens een aantal recente voorbeelden.
Heeft u voor een klant wel eens een oplossing bedacht waar nog niemand mee gekomen was? Geef eens een recent voorbeeld.

Als u een nieuwe oplossing zoekt voor een probleem bedenk dan steeds dat er vele manieren zijn om een probleem op te lossen. Begin niet automatisch met de eerste de beste oplossing.
Durf te denken buiten de geijkte kaders.
Vertrouw op uzelf om ook met minder voor de hand liggende ideeën te komen.
Analyseer creatieve ideeën van anderen
Probeer uzelf te verplaatsen in een ander; hoe zou iemand met een andere achtergrond het probleem oplossen?

Zorg voor een veilige omgeving waarin uw kandidaat mag ‘mislukken’. Laat hem experimenteren en spelen met nieuwe ideeën en concepten en stimuleer hem door te gaan in dit creatieve proces.
Brainstorm en associeer samen met uw kandidaat over een bepaald onderwerp of een actueel probleem. Zorg ervoor dat geen enkel idee te gek is tijdens de brainstorming.
Ga samen met uw kandidaat brainstormen over een bepaald probleem en probeer tot minimaal vijf verschillende oplossingen te komen.
Zorg dat de kandidaat gekoppeld wordt, bijvoorbeeld bij een project, aan iemand die erg gericht is op innovatie met de opdracht elkaars ideeën te bespreken. Bespreek zijn ervaringen hiermee later.
Zorg dat uw kandidaat 360° feedback vraagt aan anderen. Hoe ervaren zij zijn creativiteit? Waarin is hij goed? Wat is voor verbetering vatbaar? Bespreek de resultaten met hem.
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update