Optreden

Een goede eerste indruk maken en deze gedurende een lange(re) periode weten te handhaven.

hanteert de regels van de etiquette
toont respect voor anderen
ziet er verzorgd uit

kleedt zich verzorgd, passend bij de functie
wekt een goede eerste indruk en handhaaft deze
gedraagt zich correct en volgens de geldende omgangsnormen
heeft kennis van zaken en kan deskundige antwoorden geven
hanteert de juiste aanspreekvormen, die aansluiten bij de cultuur van de organisatie
geeft op professionele wijze antwoord

toont zich in de keuze van kleding ervan bewust de organisatie te vertegenwoordigen
is consistent in de gekozen omgangsstijl, wisselt niet plotseling af (van formeel naar amicaal, van afstandelijk naar vertrouwelijk)
bouwt een persoonlijke relatie op met klanten en medewerkers door interesse te tonen in de ander
straalt zelfvertrouwen uit en is competent in de reacties op vragen
spreekt met kennis van zaken en doet zich niet competent voor op een terrein dat onbekend is
past kleding en stijl aan aan de eigen positie
doet zich niet competent voor op een onbekend terrein

kent de etiquette uitstekend en handelt hiernaar
beweegt zich gemakkelijk in verschillende kringen en milieus
maakt zich snel de normen, waarden en omgangsregels van onbekende omgevingen eigen
weet in te schatten welk gedrag juist wel en juist niet passend is en bijdraagt aan de versterking van het eigen optreden
past taalgebruik en gedragsregels aan aan de eigen rol en aan de rol van de ander
maakt gebruik van non-verbaal gedrag om de eigen uitstraling te versterken

Optreden is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Aanzienbehoefte en Conformeren hoog (7, 8, 9)gescoord wordt.

Beschrijf een recente ervaring waarin een goede eerste indruk heel belangrijk was. Wat was precies de situatie? Wat was uw doel? Wat gebeurde er precies? Wat was het resultaat?
Kunt u een voorbeeld geven van de wijze waarop u uw verkoopgesprekken begint? Pakt u dit ook wel eens anders aan? Geef eens een recent voorbeeld.
Heeft men u wel eens verteld welke eerste indruk u maakt? Geef eens een recent voorbeeld. Wat heeft u hiermee gedaan?
Geef eens een voorbeeld van een presentatie die u heeft gegeven aan een groep die niet volgens wens ging. Wat gebeurde er precies? Wat was het resultaat?
Wat vindt u moeilijk aan presenteren?

Bekijk iemand die zichzelf goed presenteert, kijk naar zijn gedrag en lichaamshouding; wat kunt u hiervan overnemen?
Wees u bewust van uw houding, stemgebruik en lichaamstaal.
Wees alert op (non-verbale) signalen van anderen zodat u uw optreden kunt aanpassen.
Pas uw uiterlijk aan aan de situatie of organisatie.
Bereid gesprekken, bijeenkomsten en presentaties grondig voor.

Zorg dat uw kandidaat 360° feedback vraagt aan anderen over de manier waarop hij overkomt in een groep. Wat doet hij concreet en welke effecten heeft dit? Wat gaat goed en wat kan anders? Zijn er aanknopingspunten voor verbetering? Bespreek het rapport met hem.
Zorg dat uw kandidaat situaties waarin hij nieuwe mensen ontmoet niet vermijdt, maar juist opzoekt. Laat hem vooraf bedenken hoe hij wil overkomen en laat hem hiernaar handelen. Laat achteraf evalueren wat goed ging en wat beter kon.
Zorg dat uw kandidaat nagaat waarom hij moeite heeft met ‘optreden in het openbaar’. Vindt hij het eng? Is hij bang dat hij voor gek staat? Houdt hij zich bezig met wat anderen van hem vinden? Laat hem bedenken wat het ergste is wat hem kan overkomen.
Zorg dat uw kandidaat let op collega’s die zich in zijn ogen goed weten te presenteren. Wat kan hij op natuurlijke wijze van hen overnemen dat hem past?
Zorg dat uw kandidaat 360° feedback vraagt aan anderen over de manier waarop hij overkomt in een groep. Wat doet hij concreet en welke effecten heeft dit? Wat gaat goed en wat kan anders? Zijn er aanknopingspunten voor verbetering? Bespreek het rapport met hem.
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update