Orientacja na wyniki

Umiejętność podjęcia środków, by zdobyc szybko konkretny cel.

definiuje pracę poprzez konkretne cele
dąży do kontrolowanych celów
nakierowuje sie na wyniki osiagalne
szuka celów wykonalnych

definiuje cele w konkretny sposób (mierzalne wyniki w ciagu danym przedziale czasowym)
pokazuje, jak cele mogą byc osiagnięte poprzez konkretne akcje (kto, co, kiedy)
ewaluuje sytuację biorąc pod uwagę cel
koryguje kurs kiedy widzi, że cel jest zagrożony
szuka alternatyw kiedy widzi że coś nie przebiegło pomyślnie
obiera cele i realizuje je

stawia wysokie wymagania, definiuje plany trudne, ale możliwe do zrealizowania
szuka aktywnie najlepszej drogi, rozważa swoje opcje uważnie
mobilizuje środki i ludzi, nawet jeżeli wpierw musi ich do czegoś przekonac
regularnie nakierowuje proces pracy na coś nowego i skupia się na celu
nie poddaje się i szuka rozwiązań w przypadku problemów

ustala sobie cele, które mają wpływ na innych ludzi lub na dział
opracowuje efektywny i jasno zdefiniowany plan akcji z celami, timingiem, środkami, personelem itd.
umawia się, jaki cel powinno się osiągnąc
komunikuje sie z innymi na temat postępu w projekcie
zwraca się do innych, jeśli to potrzebne po to, by osiągnąc cel

Orientacje na rezultat można rozwijać dalej, jeżeli kandydat osiagnął ponadprzeciętne wyniki w sferze Ambicja & Wyzwanie jak i Orientacja na cel i Pragmatyzm.

Jak ustalasz priorytety i cele w pracy? Podasz przykład?
Jak upewniasz się, że dajesz radę z terminami? Czy kiedykolwiek nie udało Ci się oddać prcy w terminie? Podasz przykład? Co zrobiłbyś inaczej?
Co robisz, kiedy obawiasz się, że możesz potrzebować więcej czasu na jakieś zadanie?
Jak dają znać o postępach w swojej pracy Twoi pracownicy?

Zdefiniuj cele oparte o: szczegółowość, mierzalność, osiągalność, realizm, punktualność.
Sprawdzaj regularnie, czy ustalony cel jest wciąż realistyczny i osiągalny.
Staraj się być realistyczny/a podczas planowania.
Rozróżniaj główne i drugorzędne sprawy. Co jest naprawdę ważne dla osiągnięcia celów?

Upewnij się, że kandydat obrał sobie cele i pracuje nad nimi. Sprawdzaj, które cele ma juz za sobą, a jakie jeszcze zostały do osiągnięcia.
Poproś kandydata, by zanotował sobie 5 faktorów, które przeszkadzaja mu w osiagnięciu specyficznego celu i 5 takich, które mu to ułatwiają. Namów go, by znalazł drogi ku temu, by radzic sobie konstruktywnie z przeszkodami.
Oceń razem z kandydatem, jak organizowac swoje życie i jak postepowac w razie problemu. Czy istnieją sfery, w których zużycie energii jest wysokie ?
Poproś swojego kandydata, by stworzył plan odwiedzin dla wszystkich klientów, z którymi się w niedalekiej przyszłości będzie kontaktował. Poproś go o to, by przy tym jasno i konkretnie określił swoje cele i opisał planowany sposób postępowania. Poproś, by wczuł sie w rolę klienta i jak może dzięki temu uskutecznic spotkanie. Przedyskutujcie plan razem: Czy klient jest wystarczająco wyrozumiały? Poproś go także o to, by przedyskutowywał swoje plany przed spotkaniem z klientem.
Stwórz z kandydatem konkretne plany tyczące sie bliskiej przyszłości. Spraw, by kandydat definiował swoje cele pod kątem zasady SMART(Specyficzne, Mierzalne, Osiągalne, Realistyczne, Terminowo).
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update