Potrzeba dokonywania

Pragnienie stawiania sobie wysoko poprzeczki, niezadowolenie ze średnich wyników.

nie boi się ponieść porażki
podejmuje się wysiłku i wykazuje entuzjazm
chce osiągnąć to, co najlepsze

z własnej woli podejmuje się nadgodzin i bierze swoją pracę do domu
krytycznym okiem patrzy na swoje osiągnięcia i szuka możliwości ulepszenia rezultatów
pracuje bez przerwy, do momentu wykonania jej w pełni
sprawdza swoją pracę w celu wykrycia ewentualnych pomyłek i korekcji ich
wykonuje swoją pracę z entuzjazmem

ma wymagania co do swojej pracy i do pracy innych
złości się na obojętność współpracowników i mówi im o tym
określa standarty jakości i dzieli się tym ze współpracownikami
wyjaśnia wagę wysokiej jakości i dba o to, by współpracownicy podzielali tę samą wartość
wie, jakie braki w wiedzy i fachu trzeba uzupełnić

rozpoznaje możliwośc do optymalizacji w organiacji i stara się podnieść jakość
regularnie sprawdza poziom jakości i usług, zarówno na zewnątrz jak i w wewnątrz
uważnie słucha krytycznych feedbacków od klientów i znajduje sposób na spełnienie ich próśb
widzi wyrównanie między dobrą jakością i szybką produkcją a wsokim profitem i słabsym wykonaniem
walczy o ogólne standarty jakości, które obowiązują dla całej organiacji

Prezentowanie można rozwijać i szlifować, jeżeli zostaną osiągnięte ponadprzeciętne wyniki w sferze Ambicja & Wyzwanie i Energia & Zapał.

Kiedy jesteś zadowolony ze swojej pracy? Jakie masz wymagania co do niej?
Jakie prace wolisz raczej odkładać? Co w takiej pracy uważasz za najcięższe?Jak w praktyce sobie z tym radzisz?
Co robisz, kiedy widzisz zbyt mało motywacji u swoich pracowników?
Co wziąłeś kiedyś na siebie mimo tego, że nie należało to do Twoich zadań? Dlaczego?
Opisz dość świeżą sytuację, kiedy to Twoje starania w pracy i to, co z nich wynikło nie spełniało wymogów. Jak się poczułeś? Co się działo?

Sprawdź, czy Twoja praca Ci odpowiada we wszystkich aspektach wykonując analizę profesji TMA.
Przedyskutuj z przełożonym, czy mógłby przekazać Ci większą odpowiedzialność w pracy.
Ustalaj sobie wymagające cele.
Zbadaj, jakie aspekty Twojej pracy najbardziej Cię motywują.
Postrzegaj problemy jako wyzwania.

Bądź pewien, że zadania w pracy są kandydatowi znane, fascynują go i jest z nimi za pan brat.
Zachęc kandydata do tego, by z kolegami wymienił się doświadczeniami i pomysłami poza miejscem pracy jak i w pracy.
Zapytaj kandydata o to, jakie kompetencje stosuje on i które zadania szczególnie go interesują.
Zapytaj się o wymagania, które stawia sobie kandydat. Czy może w tym tkwi problem małej motywacji?
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update