Umiejętność uczenia się

Umiejętność szybkiego wchłaniania informacji i robienia z nich użytku w życiu.

nie poddaje sie szybko
jest zdyscyplinowany
zmotywowany
zmotywowany do nauki
zaczytuje się w adekwatnej literaturze by powiększyć swoją wiedzę

rozumie polecenia i wykonuje je
jest ciekawy, duzo pyta i uzywa swojej wiedzy
rozumie swoje błędy i próbuje je korygowac
jest w stanie wdrożyc w zycie wiedzę teoretyczną
zbiera informacje i wskazówki przydatne w pracy
motywuje pracowników do obierania sobie celów

opracowuje nowe idee i wskazówki które maja do czynienia z jego pozycją
prosi o feedback by ulepszyc swoja pracę
jest w stanie pracowac ze skomplikowanymi strukturami i informacjami
szybko uczy sieę z własnych błędów
opracowuje informacje z meetingów

w nowym środowisku szybko dopasowuje się do praw tam panujących
przegląda kompleksowe informacje na temat grup docelowych, trendów i używa tej wiedzy dla celów organizacji
umie szybko przejżec strategie oponenta lub konkurenta i wyciąga z tego wnioski dla organizacji
używa możliwości swojej wiedzy teoretycznej na rzecz organizacji

Umiejętnośc uczenia się można dalej rozwijać, jeżeli kandydat uzyska ponadprzeciętne wyniki w sferze Wytrzymałośc. Zdolności kognitywne mają w tym przypadku większe znaczenie i to one moga być decydującym faktorem, dzięki któremu można się przekonac, czy ta umiejętnośc może być dalej rozwijana.

W jakich aspektach rozwinąłeś się w ostatnim roku? Na jakim przykładzie widać to najlepiej?
Czy możesz przytoczyć przykład z życia, gdzie musiałeś się uczyć na swoich błędach?
Czy kiedykolwiek wziąłeś udział w jakimś kursie? Czy umiesz podać przykład, jak spożytkowałeś wiedzę tam nabytą?
Czy potrafisz opowiedzieć o nabytych umiejętnościach, które na pierwszy rzut oka nie były Ci potrzebne w miejscu pracy ale jednak okazały się później użyteczne?
W jakich dziedzinach chcesz się dalej rozwijać? Jak chcesz tego dokonać?

Spytaj siebie, co trudnego widzisz w nowej sytuacji, albo zadaniu. Czym różnią się od znanych sytuacji?
Spójrz na coś uważnie, odłóż to, spójrz na to ponownie.
Sporządź evidencję kwestii, które mogłyby usprawnić Twoją pracę.
Weź czas na przemyślenia, Nie wstydź się swoich błędów.
Dowiedz się, jakie metody nauki najbardziej Ci odpowiadają używając testu TMA.

Zachęc kandydata do skonsultowania się z otoczeniem i dania 360° Feedbacku na temat jego personalnego rozwoju. Co jest do poprawki a co świetnie działa? Przedyskutuj wyniki z kandydatem.
Poszukajcie razem ciekawej wymiany z kandydatem. Zapytaj, co przeszło pomyślnie, a co nie. Zapytaj kandydata, co i jak powinno zostac ulepszone, jak to powinno się stac.
Zachęc kandydata do zmienienia swojego normalnego zachowania na zachowanie zupełnie odwrotne. Przecwiczcie scenki.
Zachęc go do zbieranie informacji o tym, co go interesuje. Fzapytaj, jak bardzo te informacje zmieniły jego punkt widzenia. Zapytaj go, jak może użyc tych informacji w pracy. Sprawdź, czy ta burza mózgów dała efekty.
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update