Delegowanie

Umiejętność przypisywania obowiązków i zwierzchników odpowiednim pracownikom, branie pod uwagę ich interesów, ambicji, rozwoju i kompetencji. Kontrolowanie przebiegu procesu pracy.

ma zaufanie do umiejętności pracowników
jest w stanie wyzbyc się swojego autorytetu
deleguje zadania do właściwych osób

jasno mówi o tym, co jest wymagane w delegowanych zadaniach
dostosowuje zadania do właściwych osób, biorąc pod uwagę ich kompetencje
udziela wystarczająco informacji osobie, której przydzielił zadania
ma zaufanie do osoby, której deleguje zadanie
pozwala współpracownikom na błędy i wspiera ich

bierze pod uwage ryzyko i wykonalnośc zadania
informuje klientów i innych o delegowanych zadaniach
postrzega delegację jako mozliwośc rozwoju
zezwala pracownikom na samodzielnośc w zadaniach delegowanych przez niego
przedyskutowuje mozliwe następstwa delegowanych zadań z powołanym do tego managementem

deleguje zadania ważne i atrakcyjne innym, nawet jesli oznacza to utrate statusu
deleguje zadania, które nie musi wykonywac sam innym
deleguje, by miec więcej czasu dla siebie i przy tym dba o rozwój organizacji
Jest świadom ryzyka i problemów pojawiających sie przy delegowaniu
Jest w stanie wrzucic na luz i uwierzyc w umiejetności pracowników
chwali za sukcesy

Delegowanie da sie jeszcze bardziej rozwinąć, szczególnie gdy osiągnięto ponadprzeciętne wyniki w sferach Pomocność i Obowiązek & Kierownictwo.

Kto przejmuje Twoje obowiązki podczas Twojej nieobecności? Wyjaśnij na podstawie przykładu.
Jakich zadań wolisz nie powierzać swoim pracownikom? Opowiedz na podstawie przykładu z własnego życia.
Jakie problemy pojawiły się, kiedy delegowałeś pracę? Jaki był największy popełniony błąd?
Czy kiedykolwiek zdarzyło się tak, że nagle zabrakło Cię w pracy? Kto pracuje wtedy za Ciebie i jak udaje się Tobie wyjść z takiej sytuacji?

Zapytaj kolegów, jakie zadania delegująi jakie mają doświadczenie.
Rozpatrz ze swoimi pracownikami, jak mogliby podjąć się nowego zadania. Spytaj ich o nowe pomysły i propozycje.
Jasno określ swoje oczekiwania wobec pracowników.
Jasno przedstaw obowiązki swoim pracownikom.
Bądź gotowy/a na przydzielanie pracownikom większej ilości zadań niż do tej pory. Poproś ich o zastąpienie Ciebie na spotkaniu albo odwiedzenie klienta.

Zachęc kandydata do dania 360º feedbacku na temat jego radzenia sobie z delegowaniem. Gdzie są jego mocne strony, a co powinno zostac polepszone? Przedyskutuj to wszystko z kandydatem.
Na podstawie tego, jak oceniają go pracownicy, on sam i zwierzchnicy, twórz wraz z kandydatem listę wad i zalet sposobu, w jaki deleguje i omów to.
Poszukaj zadań dotyczących delegowania i spraw, by je wykonał. Posłuż się przykładowymi pytaniami: Które zadania były łatwe do delegowania? Do kogo zostały delegowane? Dlaczego akurat ta osoba? Jakie byłoby maksymalne ryzyko z tym związane?
Prześledź swojego kandydata pod kątem tego, co go powstrzymuje od delegowania poszczególnych zadań. Zapytaj, czego się boi kiedy musi to robić. Pytaj dalej i podczas dyskusji staraj się dorzucić parę utrudnień.
Jeżeli kandydat zgodzi się, wtedy możesz zorganizować interview w sprawie delegowania i na końcu nie zapomnij dać feedback. Jeżeli osoba samodzielnie robi wywiad, to wtedy zapytaj się o rzeczy, które poszły dobrze i o te, które mogły przebiec lepiej
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update