Inicjatywa

Umiejętność rozpoznania problemu i dostrzegania szans, możliwości. W tej umiejętności to działanie, a nie bierność odgrywa kluczową rolę.

jest pierwszym, który inicjuje plany i idee
jako pierwszy proponuje nowe plany i pomysły
wykorzystuje nadażające się okazje
czyni rzeczy, których nie musiał robić

rozpowszechnia niecodzienne idee i propozycje, które wychodzą organizacji na dobre
myśli o własnej pracy i prezentuje nowe
rozpoznaje szanse i wykorzystuje je na korzyśc organizacji
nie jest najpokorniejszy, ale za to jest aktywny
bierze aktywności i odpowiedzialności na siebie

umie nazwac i przedyskutowac czyjś sprzeciw, jeśli to konieczne
szyka możliwości ulepszenia swojego serwisu
podczas omawiania czegoś umie dopatrzec się nowych możliwości
aktywnie szuka rozwiązań, które pozwolą uniknąc martwego punktu w rozmowie
bierze największy udział w rozwiązywaniu problemów i unikaniu martwego punktu

rozróznia szanse lepszego pozycjonowania swojej organizacji
docenia różne przydatne kontakty, robi z nich użytek na rzecz organizacji
dostrzega szanse dla własnej organizacji i tworzy na tej podstawie plany
używa róznych kontaktów biznesowych i szuka ludzi, którzy mogliby dla niego pracowac
szuka strategicznych partnerów i robi plany dla organizacji

Inicjatywę można dalej rozwijać, jeżeli osiągnięto ponadprzeciętne rezultaty w obszarach Ambicja & Wyzwanie i Energia & Działanie.

Opowiedz o swojej ostatniej oryginalnej koncepcji? Co zrobiłeś, by odnieść sukces w jej wdrażaniu?
Jaki rezultat napawa cię szczególną dumą?
Jakie zmiany/unowocześnienia były Twoim pomysłem?
Czym jesteś najbardziej zaniepokojony w swojej pracy? Jakie kroki podjąłeś?
Czy przez ostatni miesiąc udało Ci się złożyć jakąś propozycję swojemu zwierzchnikowi?

Upewnij się, że nie masz założeń typu: ''lider zawsze powinien przejmować inicjatywę'', ''jestem tutaj żeby pracować, a nie rozwiązywać, czy zapobiegać problemom''.
Jeśli myślisz, że widzisz okazję, łap ją.
Ustal za cel branie przynajmniej jednej inicjatywy dziennie. Zapisz to w notesie, aby nie zapomnieć.
Jeśli widzisz problem, który wymaga naprawy, zaskocz swoich kolegów biorąc inicjatywę, nawet, jeśli nikt tego od Ciebie nie oczekuje.
Staraj się wyprzedzić oczekiwania klienta przez dostarczanie trochę więcej. Dostarczaj więcej niż obiecujesz.

Zachęc kandydata do podejmowania drobnych działań jak np. przyrządzenie kawy, wyjście na świeże powietrze, zorganizowanie flipcharta etc.
Wyznacz cele ze swoim kandydatem, W których sytuacjach chciałby on przejmowac więcej inicjatywy? Miej pewnośc, że cele te są SMART (Specyficzne, Mierzalne, Osiągalne, Realistyczne, Terminowe).
Zachęc kandydata do dania 360º feedbacku na temat jego radzenia sobie z inicjatywą. Gdzie są jego mocne strony, a co powinno zostac polepszone? Przedyskutuj to z nim.
Przedyskutuj z kandydatem, w jakich sytuacjach jest dla niego łatwe przejęcie inicjatywy.
Jakie inicjatywy i obowiązki może wziąc na siebie kandydat po to, by odnieśc sukces?
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update