Obejście

Umiejętność pozostawiania po sobie dobrego wrażenia i utrzymania go na długo.

przestrzega zasad i etykiety
Szanuje innych
ma miłą aparycję

ubiera się adekwatnie do sytuacji
sprawia dobre, pierwsze wrażenie i utrzymuje je
zachowuje się adewatnie do sytuacji
zna się na rzeczy i kompetentnie odpowiada
w prawidłowy sposób nawiązuje kontakt z innymi, zgodnie z kulturą organizacji
posiada i odpowiada ze zrozumieniem rzeczy

reprezentuje organizację w wyborze swojego ubioru
jest stały w swoim stylu konwersowania i nie zmienia nagle formy
poprzez swoje naturalne zainteresowanie buduje głębokie relacje z pracownikami i klientami
tryska pewnością siebie i komperentnie reaguje na pytania
jest profesjonalistą w swojej dziedzinie i nie udaje eksperta w innych dziedzinach
ubiera się adekwatnie
rzeczowo opowiada o swojej pracy i nie udaje wielkiego eksperta w swojej dziedzinie

zna etykietę i postępuje wg niej
jest w stanie poruszać się w różnych kręgach i środowiskach
jest w stanie szybko dopasować się do norm, sposobu postępowania i zachowania, i do nowego środowiska
jest w stanie określić, jakie zachowania w różnych formach są potrzebne
jest w stanie dopasować swoją mowę i sposób wystąpienia do publiki
używa mowy ciała do polepszenia wystąpienia

Obejście można rozwijać, jeżeli kandydat osiągnął ponadprzeciętne wyniki w obszarach Potrzeba dostrzeżenia i Zgodność.

Czy możesz podać przykład z życia, gdzie ludzie traktowali Cię inaczej po tym, jak nieco lepiej Cię poznali? Jaka była to różnica? Co zmieniło podejście innych do Ciebie?
Czy możesz podać przykład rozpoczęcia rozmowy w celu sprzedaży? Czy niekiedy inaczej układasz takie rozmowy? Czy możesz podać przykład?
Czy kiedykolwiek ktoś dał Ci znać, jakie wrażenie robisz podczas pierwszego spotkania z ludźmi? Podaj przykład.
Podaj przykład prezentacji, która nie została przeprowadzona pomyślnie. Czemu tak się stało i jak zareagowałą publika?
Co uważasz w prezentowaniu za trudne?

Obserwuj kogoś, kto prezentuje się donbrze; spójrz na jego zachowanie i postawę. Czego możesz się od niego nauczyć?
Miej na uwadze swoją postawę, ton głosu i język ciała.
Miej na uwadze, jakie sygnały wysyłają ludzie, abyś mógł/mogła dostosować działania.
Dostosuj wygląd do sytuacji i organizacji.
Dobrze przygotuj się do konwersacji aby wiedzieć co powiedzieć.

Poproś kandydata o dostarczenie 360º Feedbacku stworzonego na podstawie wypowiedzi ludzi z jego otoczenia na temat jego obejścia się.
Upewnij się, że kandydat szuka takich sytuacji, gdzie konfrontuje sie z ludźmi, a nie ich unika. Wymagaj od kandydata, by pomyślał, jakie wrażenie pragnie zostawic i zachęc do postepowania w ten sposób. Co poprawic, a co działa bez zarzutu?
Poszukaj wraz z kandydatem powodów jego wstydu przed występywaniem przed ludźmi. Czy się boi? Boi się wyjśc na głupka? Robi sobie myśli, co inni sądzą o nim?Popros kandydata, by pomyślał o czymś najgorszym, co może się stac podczas takiego wystapienia.
Zachęc kandydata do zwracania uwagi na to, jak koledzy się prezentują. Czy jest coś, czego można się od nich nauczyć?
Niech kandydat zapyta ludzi wokół niego, co uważają za jego dobre strony.
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update