Odwaga

Umiejętność podejmowania ryzyka głównie dla swoich korzyści.

rozumie rozmiar podjętego ryzyka
rozumie róznicę chorej odwagi i bycia odważnym
może ponieśc ryzyko biznesowe

wybiera nietuzinkowe metody postepowania w razie problemu
szuka niekonwencjonalnych metod rozwiązania problemu
ma odwagę wyrazic swoje zdanie nawet, jeżeli spotka się ze sprzeciwem
idzie swoja drogą
posiada punkt widzenia które odległy jest od przeciętnego toku rozumowania

sporządza obiecujące plany z nieznanymi ryzykami
proponuje klientom nieznane dotad usługi i produkty
zajmuje się oryginalnymi zajęciami, które są innowacyjne
krytykuje konstruntywnie w interesach organizacji
bierze odpowiedzialnośc za akcje, których rezultatów nie da się przewidziec

ma odwagę inwestowania w kontakty, które są ryzykowne ale mogą przynieśc korzyśc organizacji
podejmuje decyzje, ktore mogą zmienic image organizacji
sprawdza ryzyka, które maja do czynienia z nowymi zadaniami
inwestuje w nowe eksperymenty bez pewności sukcesu
zdaje się na intuicję

Odwaga może być rozwijana, tym bardziej, jak uzyskano ponadprzeciętne wyniki w sferach Niezależne myslenie & zachowanie i Pewnośc siebie i wynik mniej niż średni w Konformiźmie.

Czy możesz nazwać jedno lub więcej ryzykownych zachowań, które później odniosły pozytywny skutek? A jakie odniosły negatywny skutek?
Opisz krótko przykład, w którym w pracy podjąłeś większe ryzyko, niż zazwyczaj.
Czy lubisz gry, w których chodzi o ryzyko? Podaj przykłady.
Jakie było największe podjęte przez Ciebie ryzyko? Jak się z tym obszedłeś?

Mów 'nie' częściej.
Częściej oferuj propozycjie nawet, jeżeli nie widzisz ich konsekwencji. Po prostu spróbuj i zobacz jakie są konsekwencje.
Staraj się używać sięcej fraz jak: 'uważam, że', 'moim zdaniem'.
Myśl poza ramami konwencji.
Przeanalizuj kogoś, kto jest odważniejszy od Ciebie. Obserwój jego zachowanie i jego konsekwencje, i ryzyko, które podejmuje.

Prześledź swojego kandydata pod kątem tego, co go powstrzymuje od pokazania odwagi i dlaczego.
Zachęc kandydata do tego, by porozumiał się z przełożonym, jak mógłby pokazac swoją odwagę w pracy.
Zapytaj kandydata, czy był w sytuacji, w której okazał sie on bardzo odważny a inni nie. Jak dosło do takiej sytuacji akurat wtedy?
Zapytaj kandydata, czy był w sytuacji, w której inni podejmowali decyzje i wiążące się z nimi ryzyko a on sie wstrzymał? Co go powstrzymało od podjęcia ryzyka? Czym ryzykowali inni, a czym on?
Zachęc kandydata do obrania sobie jednego kolegi, który będzie dawal mu znac w momencie, kiedy poczuje, że kandydat traci na tym, że nie wykazuje odwagi.
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update