Orientacja biznesowa

Umiejętność rozpoznania szans na nowe usługi lub produkty i odpowiednie podejście, podejmowanie miarowego ryzyka.

podejmuje wykalkulowane ryzyko
wymaga mniej wsparcia od innych
umie obchodzic się ze stresem
ambitny
wie, kiedy powiedziec tak lub nie

jest rozientowany na rzyczenia klientów i reaguje adekwatnie do nich
widzi szanse zainteresowania klienta nowymi usługami
myśli o szansach a nie problemach
aktywnie mysli o nowych usługach i produktach
zwraca uwage innych na nowe produkty i usługi

zna relewantne nowości w sferze organizacja klienta i wymyśla różne okazje
zna i używa kontaktów swojego klienta
obserwuje problemy w organizacji i w usługach i używa ich, by rozpowszechniac rózne okazje
buduje kontakty i używa ich po to, by ulepszyc swoje usługi
wymyśla nowe metody rozpowszechniania swoich usług

generuje idee na przyszłośc organizacji i wprowadza te pomysły w konkretne cele i strategie
szuka mozliwości kooperacji i partnerstwa lub przejęc, które mogą wzmocnic pozycję organizacji
prezentuje nowe koncepty usług i produktów, które nigdy nie zostały wprowadzone na rynek
wie, kiedy nalezy wprowadzic produkt na rynek
sprawdza pozycje strategiczne w międzynarodowych kontaktach, które mogą przynieśc dobro organizacji
nie wyklucza ryzykownych decyzji, nawet jeśli niektóre aspekty nie są jeszcze jasne

Orientacja biznesowa da sie dalej rozwijać, jeżeli kandydat siągnął wynik ponadprzecietny w obszarze Ambicja & Wyzwanie, Energia & Zapał jak i Niezależne myślenie & Działanie.

Czy jesteś typem przedsiębiorcy? Umiesz podać przykłady ilustrujące to?
Czy kiedykolwiek byłeś sobie sam szefem? O jaką formę przedsięwzięcia chodziło? Jakie sukcesy odniosłeś?
Czy kiedykolwiek musiałeś myśleć nad możliwościami finansowania?
Co uczyniłeś w ostatniej pracy po to, by polepszyć swoje rezultaty?
Czy byłeś kiedyś w sytuacji, kiedy byłeś kierownikiem czegoś, lub odpowiedzialny za coś, co nie wyszło? Co wtedy zrobiłeś?

Upewnij się, że Twój model biznesowy odpowiada na trzy pytania: Co lubię?; W czym jestem dobry/a?; Co jest ekonomicznie wykonalne i atrakcyjne?
Myśl poza ramami konwencji.
Nie myśl tylko o dzisiaj, ale inwestuj w przyszłość.
Bądź pozytywny/a, nie narzekaj.
Pracuj z przedsiębiorcami, którzy odnieśli sukces. Pytaj ich o rady.

Przedyskutuj z kandydatem jego cele i życzenia odnośnie pracy.
Wyjaśnij kandydatowi zasady SMART(Specyficzne, Mierzalne, Osiągalne, Realistyczne, Terminowo).
Na zasadzie burzy mózgów omów dany problem ze swoim kandydatem. Nie uzywaj jego argumentów(na początek) w dyskusji. Przedyskutuj za i przeciw każdego argumentu.
Zapytaj swojego kandydata, jakie kompetencje ceni w pracy, jakie czynnosci wyzwalaja w nim energię?
Włącz swojego kandydata do burzy mózgów lub gry zespołowej na temat problemu, który go zajmuje. Użyj przy tym technik mindmappingu, brainstormingu lub technik rozwojowych.
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update