Umiejętność pracy w grupie

Umiejętność efektywnej pracy w zespole, lub odkrycie wspólnego celu, nawet kiedy sukces nie wpływa dodatnio na prywatny interes.

posiada świadomość samego siebie
zna swoje preferencje dotyczące ról temu
potrafi przyporządkować interesy swoje do interesów grupy

jest gotów dzielić się wiedzą i doświadczeniem
jest otwarty na zdania i idee innych ludzi
rozróżnia sytuacje, w których inni potrzebują pomocy i wspiera, kiedy to potrzebne
wyjaśnia, jak ważne jest wzajemne dążenie do celu
cieszy się z sukcesów i współczuje porażek

jest świadom wkładu innych fachowców i korzysta z ich doświadczenia
omawia plany i idee z innym, zaprasza inych do wzajemnego działania
umacnia ducha teamu poprzez wydobywaniu wspólnych cech teamu
jest w stanie przejść na kompromis przekłada interesy grupy na swoje
pokazuje innym, jak ważny jest ich wkład do osiągnięcia wspólnego celu

znajduje możliwośc na połączenie wsólnych projektów z innymi organizacjami
czyni z wrogów przyjaciół(znajduje sposób, by pracować z konkurentem)
widzi mocne i słabe strony organizacji i znajduje partnera, którey pomaga walczyć ze słabymi stronami i bardziej umacniać te mocne
myśli w ktegorii „nie ma przegranych“ a nie „jak z nimi wygrać“
stawia na pierwszym miejscu interesy organizacji a nie swoje

Umiejętność pracy w grupie może się rozwijać i szlifować, jeżeli kandydat osiągnął ponadprzeciętne wyniki w sferach Pomocność i Socjabilność.

Czy kiedykolwiek Twoja grupa lub team rozpadł się, bo się nie dogadywaliście? Jaką rolę odgrywałeś wtedy?
Co uważasz na temat Twojego sposobu porozumiewania się podczas wykonywania obowiązków ze swoimi współpracownikami? Jaki wkład wnosisz do zespołu? Jakie trudności napotkałeś?
Podaj przykład ze swojego życia, jeżeli taki posiadasz, gdzie pracując zespołowo nie byłeś przekonany do czegoś i tym sposobem nie mogłeś dojść z innymi do porozumienia.
Co ostatnio zrobiłeś w celu polepszenia kooperacji w Twoim teamie?

Daj czas innym na wyrażenie swoich opinii. Każdy ma prawo do opinii.
Bądź otwarty/a na pomysły innych ludzi, nie odrzucaj ich szybko.
Słuchaj uważnie pomysłów innych ludzi i dawaj im komplementy.
Okazuj zaaganżowanie swoim kolegom nawet, jeśli nie wpływa to bezpośrednio na Twoją pracę.

Przyjrzyj się słuchaniu kandydata i daj mu do zrozumienia, co należy do aktywnego słuchania (werbalne i niewerbalne okazywanie uznania, jak na przykład ogólne powtórki, kiwanie głową).
Spróbuj wraz z kandydatem doszukac się, co przeszkadza im we wspólnej pracy.
Poproś kandydata o odegranie scenki z kolegą, którego niezbyt lubi.
Nie ułatwiaj zadania i wymyśl jakiś problem, z którym będą musieli się zmierzyc (“Nic z tego nie będzie; Nic w ten sposób nie osiągniesz; się tego nie robi”) pomóż im strategicznie podejśc do problemu.
Poszukaj z kandydatem powodów do jego małej fleksybilności w pracy.
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update